Να ζεις ανάμεσα στους ανθρώπους σαν να σε βλέπει ο Θεός και να μιλάς στο Θεό σαν να σε ακούν οι άνθρωποι.

Σενέκας.