Οφθαλμός αντί οφθαλμού οδηγεί σ'έναν κόσμο τυφλό...

Γκάντι.