Η αμάθεια κάνει τον άνθρωπο τολμηρό, ενώ η περίσκεψη διστακτικό.

Θουκυδίδης.