Αρκεί μια στιγμή για να κάνεις κάτι που θα σε στεναχωρεί όλη σου τη ζωή.

Omer B. Washington.