Ο χειρότερος πόνος για κάποιον είναι να καταλαβαίνει πολλά αλλά να μην ελέγχει τίποτα.

Ηρόδοτος.