Οι περιστάσεις και οι συνθήκες μπορεί να έχουν επηρεάσει το ποιοί είμαστε, όμως είμαστε υπεύθυνοι για αυτό που έχουμε γίνει.

Omer B. Washington.