Η φωνή του νου είναι μια σιγανή φωνή, αλλά δεν παύει ώσπου να πετύχει ακρόαση.

Φρόιντ.