Ρώτησα ένα λουλούδι, ένα πουλί και έναν άνθρωπο τι είναι αγάπη και το λουλούδι άνθησε, το πουλί κελάηδησε και ο άνθρωπος δάκρυσε.