Πληροφορίες Οικογενειακών Επιδομάτων ΟΓΑ

Μπορείτε να δείτε την πορεία της αίτησης για τα οικογενειακά επιδόματα των ετών 2013 και μετά στον παρακάτω σύνδεσμο .

Πληροφορίες Οικογενειακών Επιδομάτων ΟΓΑ

Θα σας ζητηθεί να καταχωρήσετε τον ΑΜΚΑ , τον ΑΦΜ σας και τον Αριθμό της Αίτησης του εντύπου Α21.