ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΗΠΙΩΝ ΣΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ
(Απόσπασμα από ΠΔ 200/1998 - ΦΕΚ 161/1998 )
Άρθρο 7 - Εγγραφές νηπίων

1. Στο νηπιαγωγείο εγγράφονται νήπια που συμπληρώνουν την νόμιμη ηλικία.
Η προσκόμιση των δικαιολογητικών για εγγραφή γίνεται 1 μέχρι 15 Ιουνίου (σ.σ. τροποποιήθηκε,σε "1 έως 21 Ιουνίου") του προηγούμενου σχολικού έτους.
Προσκόμιση των δικαιολογητικών γίνεται και μετά την ημερομηνία αυτή, αν δεν έχει συμπληρωθεί ο προβλεπόμενος αριθμός νηπίων κατά τμήμα.
2. Για την εγγραφή στο νηπιαγωγείο απαιτούνται: