Όλοι οι γονείς θέλουν τα παιδιά τους για να πάρουν καλούς βαθμούς στο σχολείο.

Αλλά γιατί είναι ένας καλός μαθητής έχει σημασία; Το πιο σημαντικό από όλα είναι για την ποιότητα ζωής του.